Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością27 kwietnia 2017 r. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Nałęczowie
zorganizowało po raz szósty Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczeło się od zapalenia znicza w przy pomniku Jana Pawła II w Parku Zdrojowym,
wspólnej modlitwy którą poprowadził zaprzyjaźniony ksiądz Kanonik Leszek Berezecki,
a następnie kontynuowane było w Nałęczowskim Ośrodku Kultury gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.

Wszystkich gości powitały p. Maria Rzeczyca - Przewodnicząca Nałęczowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz p. Magdalena Stasiak-Toruń - Prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytawnego.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
p Artur Rumiński - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nałęczów,
p. Urszula Stefanyszyn - Dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie,
p. Jerzy Rosiak - Dyrektor Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie,
oraz inni znakomici goście.

Po wystąpieniu zaproszonych gości, rozpoczęła się część artystyczna w której zaprezentowały się:
-przedszkole im. A. Żeromskiego „Tęcza” wiersz M. Konopnickiej, piosenka „Jesteśmy kroplami deszczu”
- zespół „KASTA” działający przy Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio” pantomima „Pomocna dłoń”
- chór „NIEZAPOMINAJKA” działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Odział w Nałęczowie
- grupa teatralna „MAGUTA” z WTZ Poniatowa w spektaklu „Rock’n roll’owa historia”,
- grupa „SYMPATYCZNI” z WTZ Nałęczów piosenki ludowe,
- grupa teatralna „MISZ MASZ” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kęble w spektaklu „Mała Syrenka”.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Uroczystościom towarzyszyła twórczość osób niepełnosprawnych.

powrót