Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością, 201819 kwietnia 2018 r. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Nałęczowie
zorganizowało po raz siódmy Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od zapalenia znicza przy pomniku Jana Pawła II w Parku Zdrojowym,
wspólnej modlitwy którą poprowadził zaprzyjaźniony ksiądz Kanonik Leszek Berezecki,
a następnie kontynuowane było w Nałęczowskim Ośrodku Kultury gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.

Wszystkich gości powitały p. Maria Rzeczyca - Przewodnicząca Nałęczowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz p. Magdalena Stasiak-Toruń - Prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytawnego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
p Artur Rumiński - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nałęczów,
p. Gabriela Czerniec - Wiceprezes Banku Spóldzielczego w Nałęczowie,
p. Wojno Regina Maria - Wiceprezes Towarystwa Przyjaciół Nałęczowa,
p. Alicja Jankiewicz- Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
młodzież wraz z wychowawcą z Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie,
oraz inni znakomici goście.

Życzenia przesłali również p Małgorzata Suszek-Zawadzka - dyrektor PCPR w Puławach oraz
p Jerzy Dębski - Dyrektor Oddziału lubelskirgo PFRON.

Po wystąpieniu zaproszonych gości, rozpoczęła się część artystyczna w której zaprezentowały się:
-przedszkole im. A. Żeromskiego w piosence "O godności człowieka”, "Wyspa tolerancji" oraz w wierszu E. Wezner " Piosenka o pomaganiu"
- grupa teatralna „MAGUTA” z WTZ Poniatowa w spektaklu „Sztuka dedukcji”,
- grupa „SYMPATYCZNI” z WTZ Nałęczów w tańcu "Polonez",
- grupa teatralna „MISZ MASZ” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kęble w spektaklu „Calineczka”
- zespół „VECTIS” działający przy Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio” w utworach „Daddy cool” , "Święty szczyt", "Chusteczka rock and roll", "Trzy kolory".
.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Uroczystościom towarzyszyła twórczość osób niepełnosprawnych.

powrót