Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością, 20196 czerwca 2019 r. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Nałęczowie
zorganizowało po raz ósmy Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od zapalenia znicza przy pomniku Jana Pawła II w Parku Zdrojowym,
wspólnej modlitwy którą poprowadził zaprzyjaźniony ksiądz Kanonik Leszek Berezecki,
a następnie kontynuowane było w Nałęczowskim Ośrodku Kultury gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.

Wszystkich gości powitały p. Maria Rzeczyca - Przewodnicząca Nałęczowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz p. Magdalena Stasiak-Toruń - Prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytawnego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
p Wiesław Pardyka - Burmistrz Miasta i Gminy Nałęczów,
P. Małgorzata Suszek-Zawadzka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
p. Ryszard Dados w Imieniu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
p. Alicja Jankiewicz- Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
oraz inni znakomici goście.

Po wystąpieniu zaproszonych gości, rozpoczęła się część artystyczna w której zaprezentowały się:
- gr. II z Przedszkola im. A. Żeromskiego,
- grupa teatralna „MAGUTA” z WTZ Poniatowa,
- „Celejowskie słowiki” z Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Celejowie,
- grupa „SYMPATYCZNI” z WTZ Nałęczów,
- chór „Niezapominajka” działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nałęczowie.


Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Uroczystościom towarzyszyła twórczość osób niepełnosprawnych.

powrót