Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Zmiana siedziby Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego

Informujemy, iż na podstawie uchwały Zarządu NSCh, z dniem 16 sierpnia 2019 zmianie uległ adres siedziby Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej na ulicę Spółdzielczą 17a, 24-150 Nałęczów (budynek po dawnym gimnazjum, pietro I i II).

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Poniatowej realizuje zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pt . : ” Ruch i trening drogą do samodzielności”.

Czytaj dalej

W niedzielę 12.09. 21r. mieliśmy okazję uczestniczyć w obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Świdniku. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Świdnik Pan Waldemar Jakson oraz Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Łukasz Reszka. Nasza grupa wokalna ,, Sympatyczni ” zaprezentowała kilka ciekawych utworów. Wszyscy wspaniale się bawili. Bardzo podobały nam się występy innych zespołów. Mieliśmy także okazję do spróbowania smacznych potraw. To był wspaniały dla nas dzień.

Dnia 10.09.2021 r. pojechaliśmy do Lublina na Targi Ekonomii Społecznej. Było bardzo dużo różnych stoisk  z kiermaszami. My również wystawiliśmy swoje prace. Była ładna pogoda i można było  zwiedzić oraz posmakować różnych potraw. Miło spędziliśmy czas. Spakowaliśmy swoje  stanowisko pracy i potem pojechaliśmy do domu.

Łukasz

W dniach od 23.08. do 27.08.21 r. podopieczni naszego WTZ uczestniczą w warsztatach ilustratorskich w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Uczestnicy mają okazję poznawać różne techniki plastyczne od rysunku piórkiem przez collage po grafikę komputerową. Powstałe w ten sposób prace zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej w centrum Nałęczowa, a także w związanym z nią katalogu. Dziękujemy za zaproszenie do udziału w projekcie.

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w okresie od 23.08.2021r do 10.12.2021r. będzie realizowało zadanie publiczne pt.  „Twórczość osób z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID 19- kalendarz 2022”. Projekt wspófinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZR/2/PFRON/2021 na wsparcie zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zadanie będzie polegało na wydaniu 500 sztuk kalendarzy na rok 2022, przedstawiających prace artystyczne wykonane podczas zajęć rehabilitacyjnych w trudnym czasie pandemii COVID -19 z osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie, przy ul. Spółdzielczej 17a oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Poniatowej przy ul. Fabryczna 16c.

Upowszechnienie prac artystycznych uczestników WTZ w formie kalendarzy pozwoli na szerszy odbiór twórczości osób z niepełnosprawnością, obecnie pracujących w trudnych warunkach dystansu społecznego, co przyczyni się do zmniejszenia ich poczucia izolacji społecznej i podkreślenia faktu ,że w trakcie trwającej pandemii osoby z niepełnosprawnością w dalszym ciągu wykonują swoją prace. Celem zadania jest również rozwój osobisty osób uczestników Warsztatów, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na walory artystyczne ich sztuki. Działania zaproponowane w zadaniu publicznym przyczynią się do propagowania arteterapii, jako skutecznej formy rehabilitacji i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i kulturalnym.

Osoba do kontaktu: Magdalena Stasiak-Toruń, tel. 507 445 713,

081 50 15 106,                                  

                                e-mail wtz.naleczow@wp.pl

                              

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content