Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Tematem wyżej wymienionego spotkania była rola i działalność Warsztatów Terapii
Zajęciowej w środowisku lokalnym. Okazją do organizacji wydarzenia stał się obchodzony niedawno Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. Na konferencji została poruszona następująca tematyka : ”Finansowanie WTZ ze środków PFRON” , “WTZ w kreowaniu marki osobistej osób z niepełnosprawnością”, “Działania uczestników lubelskich WTZ”. Przedstawicielką naszej placówki była Pani Katarzyna Goździuk-Dziwina, która przedstawiła nasz warsztat.

We wtorek 14.11.2023 uczestniczyliśmy w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się Regionalne Spotkanie Ekonomii Społeczne, poświęcone działalności WTZ. Spotkanie było zorganizowane przez ROPS. Na spotkaniu tym mieliśmy szansę przedstawić prace i działalność naszego warsztatu”– Katarzyna Goździuk-Dziwina.

W dniu 23.11.2023r. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne zrealizowało projekt „SPOTKANIE ANDRZEJKOWE”. Spotkanie integracyjne Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z powiatu puławskiego, opolskiego, lubelskiego ziemskiego, miasta Lublin.”

Spotkanie miało na celu integrację osób z niepełnosprawnością, kultywowanie ludowych tradycji związanych z andrzejkami, wyrabianie właściwych postaw poprzez wspólne zabawy.

W trakcie spotkania odbyły się zabawy oraz wróżby andrzejkowe.

Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

10 września odbyło się kolejne Spotkanie Integracyjne Członków i Sympatyków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w plenerze w Nowym Gaju w piękną, słoneczną, jesienną pogodę. Udział wzięły wielopokoleniowe rodziny naszych Podopiecznych. Działający przy WTZ-ecie Zespół „Sympatyczni” zaprezentował swój występ wokalny oraz taneczny. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia oraz zakupu prac wykonanych w trakcie zajęć przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Najmłodsi mieli zagospodarowany czas na dmuchańcu oraz wielu zabaw prowadzonych przez animatorów. Dziękujemy Rodzicom,Opiekunom,Sponsorom za przygotowanie pysznego poczęstunku.

W naszym WTZ-cie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia i Testów ze Świdnika. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie istniejących na rynku nowych urządzeń i technologii ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym. Zaprezentowane zostały technologie asystujące w takich obszarach jak: komunikacja, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby. Były to min: powiększalniki, linijki brajlowskie, specjalistyczne przyciski, klawiatury, oprogramowania. OWiT jest miejscem, gdzie wyżej wymienione urządzenia można wypożyczać bezpłatnie. Spotkanie skierowane było do uczestników, rodziców i pracowników. Więcej informacji na stronie OWiT https://owit.sosw.eu/.

Tekst redagował Łukasz Samiec

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content