Wydarzenia - działalność

Warsztat Terapii Zajęciowej

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne dnia 26 stycznia 2005r.
przejęło prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej w Nałęczowie.

wtzI Spotkanie Integracyjne
Członków Stowarzyszenia i Ich Rodzin


Spotkanie odbyło się 30.09.2007r. w Wojciechowie.
Miało na celu integrację Członków Stowarzyszenia i Ich Rodzin
współne spędzenie czasu, zabawę, tańce.
Był to czas na spotkanie z osobami,
z którymi nie kontaktujemy się często.
Wszyscy uczestnicy zabawy byli bardzo zadowoleni.

Spotkanie w ramach projektu "Serce - sercu.
Centra Usług Doradczych"Jedenastego grudnia 2007r w wtz odbyło się spotkanie
ze specjalistami z Centrum Usług Doradczych
przy Centrum Psychologiczno pastoralnym „ Metanoia”.
Głównym celem projektu „ Serce – sercu. Centra Usług Doradczych”
jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
przez zwiększenie umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy.
Podczas wizyty w warsztatach terapii zajęciowej
Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego,
profesjonalnego i kompleksowego poradnictwa zawodowego, prawnego i psychologicznego.


strona główna