Wydarzenia 2014 • VIII Spotkanie Integracyjne

  21 września odbyło się VIII już spotkanie integracyjne
  Członków i Sympatyków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego,
  zatytułowane „Festyn integracyjny - tradycje i zwyczaje średniowieczne”
  w ramach projektu dofinansowanego przez

  Urząd Gminy Nałęczów

 • VIII Spotkanie Integracyjne • Zajęcia rehabilitacyjne na basenie

  Zadanie publiczne „Rehabilitacja fizyczna i społeczna osób niepełnosprawnych
  poprzez udział w zajęciach na basenie”.
  Zadanie odbyło się w ramach projektu dofinansowanego przez

  Urząd Gminy Nałęczów

 • Zajęcia rehabilitacyjne na basenie • Walne Zebranie Członków i Sympatyków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego

  26 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSCh.
  Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2013.
  Walne Zebranie przyjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  Poinformowano Walne Zebranie o wysokości składki członkowskiej, która nie uległa zmianie.
  Przedstawiono sytuację związaną z wnioskiem na zakup busa w ramach programu PFRON "Wyrównywania szans".

  Sprawozdania dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poprzez podanie nr. KRS 0000241373

  http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search
 • Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej

  W dniu 23.04.2014 roku w Nałęczowie odbyło się spotkanie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej.
  zorganizowane przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
  i Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nałęczowa.
  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Burmistrz Nałęczowa Pan Andrzej Ćwiek,
  Dyrektor PCPR w Puławach Pani Małgorzata Suszek-Zawadzka,
  kierownik zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Pani Krystyna Matraszek.
  Uroczystość rozpoczeła się modlitwą i zapaleniem znicza przy pomniku upamiętniającym Papierza Jana Pawła II w Parku Zdrojowym,
  którą poprowadził zaprzyjaźniony ksiądz Kanonik Leszek Berezecki.

  Część oficjalna i artystyczna odbyła się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.
  Po przywitaniu gości, Pani Dyrektor PCPR przedstawiła prezentację dotyczącą form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

  Uroczystość została uświetniona występami:

  - dzieci z Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie,
  - zespołu muzycznego VECTIS przy Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej,
  - grupy teatralnej MAGUTA działającej w WTZ w Poniatowej,
  - zespołu taneczno-wokalnego SYMPATYCZNI z WTZ w Nałęczowie.

  Uroczystości towarzyszył kiermasz prac osób niepełnosprawnych.Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. • Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - OPP
 • powrót