Wydarzenia 2015 • "Artystyczny kalendarz"

  Zakończył się projekt "Artystyczny kalendarz"
  Kalendarz z pracami uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Gminy Nałęczów
  został wydany w nakładzie 120 egzemplarzy.
  Jest to egzemplarz bezpłatny, który trafi m.in. do mieszkańców Gminy, instytucji publicznych np. szkoły, przedszkola..
  Działanie to pozytywnie wpłynie na rehabilitację społecznę
  oraz promocję twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością z gminy Nałęczów.

  kalendarz

  Projekt zrealizowany został przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

  dofinansowany przez Urząd Gminy Nałęczów
 • "Artystyczny kalendarz"

  Trwają prace do kalendarza  Projekt zrealizowany przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

  dofinansowany przez Urząd Gminy Nałęczów
 • Festyn integracyjny

  Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne zrealizowało zadanie publiczne
  "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" w formie festynu integracyjnego o charakterze rekreacyjno-sportowym.
  Zadanie było okazją do wzmacniania integracji osób z niepełnosprawnością z Gminy Nałęczów,
  reintegracji społecznej osób z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Spotkanie miało charakter otwarty a udział wzieli w nim Członkowie Stowarzyszenia i Ich Rodziny,
  zaproszeni goście, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Nałęczowa.
  Podczas spotkania zaprezentował się Zespół "Sympatyczni" działający w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie.
  Odbył się również pokaz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wąwolnicy, gry i zabawy dla wszystkich chętnych,
  zabawa taneczna przy zespole "Romax" oraz nauka tańca "Chokolade" który zaprezentował zespół "Sympatyczni".
  Spotkaniu towarzyszył poczęstunek w postaci bigosu, wiejskiego stołu, grillowanej kaszanki i kiełbasy
  oraz ciast przygotowanych przez Członków Stowarzyszenia.
  Spotkanie umożliwiło prezentację twórczości i problematykę osób z niepełnosprawnością.

  Festyn odbył się 20 września 2015 (niedziela) na terenie remizy strażackiej w Drzewcach

  Projekt zrealizowany przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

  dofinansowany przez Urząd Gminy Nałęczów
 • "Artystyczny kalendarz"

  Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne będzie realizowało projekt pt."Artystyczny kalendarz".
  Zadanie polega na wydaniu 120 sztuk kalendarzy na rok 2016 w formacie A3.
  Kalendarze będą przedstawiały prace plastyczne wykonane podczas zajęc rehabilitacyjnych
  przez osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Gminy Nałeczów.
  Kalendarze będą bezpłatnie dystrybuowane wśród mieszkańców oraz instytucjach publicznych.
  Celem projektu jest rozwój osobisty artystów z niepełnosprawnością oraz przezwycięzęnie izolacji społecznej,
  a także zwróceie uwagi opinii publicznej na walory sztuki osób z niepełnopsrawością.
  Zadanie ma na celu ukazanie osób z niepełnosprawnością
  jako osób twórczych, zaradnych, aktywnie rozwijających swoje wnętrze.

  Projekt zrealizowany przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

  dofinansowany przez Urząd Gminy Nałęczów
 • Walne Zebranie Członków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego

  24 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.
  Zebranie o charakterze sprawozdawczym zakończyło się
  przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzielniem absolutorium Zarządowi.
  Omówione zostały spawy bieżace, przyjęta została jedna osoba na członka NSCh.
  Sprawozdanie dostępne jest w podstronie "Sprawozdania" oraz pod linkiem

  http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

  Należy wpisać nr nasze KRS 0000241373.
 • Certyfikat Produktu Lokalnego

  Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne otrzymało
  Certyfikat Produktu Lokalnego przyznawany przez LGD "Zielony Pierścień"w kategorii Sztuka/rękodzieło.
  Produktem zgłoszonym do otrzymania certyfikatu jest ceramika artystyczna.
  Wręczenie certyfikatów odbyło się 7 czerwca na VI Fetiwalu Produktu Lokalnego odbywającym się w Nałęczowie.


 • Międzynarodowy Dzień Inwalidy oraz Osoby Niepełnosprawnej

  16 kwietnia 2015 r. odbył się Międzynarodowy Dzień Inwalidy oraz Osoby Niepełnosprawnej.
  Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osoby Niepełnosprawnej, który obchodzony jest 5 maja.
  Spotkanie rozpoczęło przy pomniku upamiętniającym Papieża Jana Pawła II.
  a kontynuowane było w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.
  Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością p. Małgorzata Suszek-Zawadzka - dyrektor PCPR w Puławach,
  p Artur Rumiński - wiceburmistrz Miasta i Gminy Nałęczów, p. Urszula Stefanyszyn - dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie,
  Stanisław Olszewski - dyrektor ZOPO w Nałęczowie, p. Maria Krupa - kierownik MOPS-u oraz inni znakomici goście.
  W naszym spotkaniu uczestniczyli również:
  uczestnicy z Wtz Nałęczów, Wtz Poniatowa, ŚOW "Pinokio", młodzież OSW w Kęble, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością.
  Wszystkich gości powitały p Maria Rzeczyca - Przewodnicząca Nałęczowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz
  p Magdalena Stasiak-Toruń - Prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytawnego. Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna, w której zaprezentowały się:
  - grupa teatralna "SYMPATYCZNI" z wtz Nałęczów,
  - grupa teatralna "MAGUTA" z wtz Poniatowa,
  - grupa teatralna "MISZ MASZ" z SOSW w Kęble
  - grupa teatralna "KASTA" z ŚOW "Pinokio"
  - grupa przedszkolna „Mali Artyści"
  Spotkanie zorganizowane było przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Nałęczowie • Informacja wyjaśniająca - akcja "Nowy samochód"


  Spot o Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  zrealizowany na zamówienie Rzecznika Praw Obywatelskich z udziałem osób niepełnosprawnych.

  Zapraszamy


  http://www.youtube.com/watch?v=y-B4YhYzV24
  KRS 0000241373

  Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku
  na cele statutowe naszego stowarzyszenia.
  Dzięki Państwa wsparciu nadal będziemy prowadzić rahabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościa intelektualną.


  Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

  Zebrane pieniądze będą wkładem własnym do zakupu nowego samochodu.

  Stowarzyszenie rehabilitacją obejmuje 31 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  pomagając im pokonywać bariery społeczne współczesnego świata.
  Prowadzona rehabilitacja społeczna pomaga kształtować pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych,
  a rehabilitacja zawodowa kształtuje w osobach niepełnosprawnych
  świadomość pracy i dostosowania sie do rynku pracy.

  pomóżcie nam pomagać
 • Akcja "Nowy Samochód" • Strona Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego
  wykonana została przez
  uczestników nałęczowskiego warsztatu terapii zajęciowej
  w ramach szkolenia "Tworzenie stron www" zorganizowanego przez
  Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - OPP
 • powrót