Wydarzenia 2016Przetarg na dostawę autobusu (19+1) osobowego przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego


NOWE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE Z DNIA 24-11-2016r.

Dostawa autobusu (19+1) osobowego przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.


Dokumentacja przetargowa 24-11-2016 .

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 350303­_2016 z dnia 2016-11-24 r.

Dostawa autobusu (19+1) osobowego przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.


2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą:

Dostawa autobusu (19+1) osobowego przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.


3.Załącznik 6 SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.Informacja z otwarcia ofert.

5.Informacja o wyborze oferty.


Dokumentacja przetargowa 08-11-2016 .

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 338193 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

Nałęczów: Dostawa autobusu (19+1) osobowego przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.


2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą:

Dostawa autobusu (19+1) osobowego przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.


3.Załącznik 6 SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.Informacja z otwarcia ofert.

5. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
                                                           
X Spotkanie Integracyjne

18 września odbyło się X już spotkanie integracyjne
Członków i Sympatyków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu społecznego dofinansowanego przez


Urząd Gminy Wąwolnica


Spotkanie integracyjne
 • "Gmina Nałęczów w obiektywie - warsztaty fotograficzne"

  plakat

  relacje • "Nowy samochód"

  Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w dalszym ciągu
  poszukuje środków finansowych brakujących do wkładu własnego do zakupu nowego autobusu.
  Brakująca kwota to jeszcze ok 13 tys. zł.
  Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej akcji, jednocześnie bardzo dziękujemy za już udzielone wsparcie sponsorom m.in.


  Zarząd Grupy Azoty Puławy  Nestle Water Polska S.A.
  Zakład Produkcyjny Nałęczowianka


  Nałęczowska Spółka Handlowa Sp. z o.
  Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

  Bank Spółdzielczy w Kurowie


  Ośrodek Chirurgii Oka w Nałęczowie


  Zakład Produkcyjny Materne-Polska SP. z o.o.


  Również bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie darowizny przekazane na nasze Stowarzysznie oraz
  wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać swój 1% podatku na ten cel.  „Zarząd Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego zobowiązuje się,
  do przeznaczenia środków pozyskanych od Sponsorów oraz Osób Prywatnych zgodnie deklarowanym celem,
  jakim jest zakup środka transportu przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych.
  Zarząd zapewnia, że dopełni wszelkich starań, by pozyskane środki, zostały wykorzystane w sposób rzetelny i efektywny.
  Zapewnia, że w przypadku wszelkich kontaktów publicznych dotyczących realizacji przedsięwzięcia wspieranego finansowo przez poszczególnych Sponsorów
  będzie dążył do przedstawienia faktu wsparcia oraz Sponsorów w pozytywnym kontekście.”


  Zarząd NSCh
 • Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków NSCh

  27 czerwca 2016 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
  Członków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.
  Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe.
  Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  Nasze sprawozdanie można znależć tu, należy wpisać nr. KRS:

  Odbyły się wybory na kolejną kadencje dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  Przez następne 2 lata Zarząd będzie pracował w składzie:
  Prezes: Magdalena Agnieszka Stasiak-Toruń
  Wiceprezes: Agnieszka Monika Wiślińska-Kruk
  Sekretarz: Katarzyna Magdalena Goździuk-Dziwina
  Skarbnik: Jolanta Hładki
  Członek Zarządu: Anna Szymczyk
  Członek Zarządu: Natalia Jędrzejowska


  Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:
  Przewodnicząca: Anna Gugała
  Zastepca: Marta Rzeszot
  Sekretarz: Józefa Glos

  Podczas spraw bieżących powitano nowych Członków. Obecnie Stowarzyszenie liczy 55 osób – Członków uprawnionych do glosowania.
  Omówiono sprawę starań o zakup busa z „Programu Wyrównywania Szans Miedzy Regionami”.
  Wniosek złożony został w Starostwie w Puławach a następnie w PFROON Oddział Lublin.
  Niestety pojawiły się problemy prawne z przekazaniem pieniędzy przez Gminy dla Stowarzyszenia,
  w związku z czym Stowarzyszeniu może zabraknąć na wkład własny.
  Na tym spotkanie zakończono.
 • Walne zebranie Członków NSCh

  27 czerwca 2016 odbędzie się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
  Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.
  Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie NSCh przy ul. Spółdzielczej 17c w Nałęczowie.
  Serdecznie zapraszamy.
 • Program Wyrównywania Szans Między Regionami

  Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne złożyło wniosek
  w ramach Programu Wyrównywania Szans Między Regionami
  w celu uzyskania dofinasowania do zakupu nowego autobusu
  do przewozu osób z niepełnosprawnością na zajęcia rehabilitacyjne.
  Obecnie wniosek jest analizowany w Państwowym Funduszu Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością

  Już po raz 5 Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz
  Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nałęczowie zorganizowały obchody
  Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością.
  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Wiceburmistrz Nałęczowa Pan Artur Rumiński,
  Dyrektor PCPR w Puławach Pani Małgorzata Suszek-Zawadzka,
  przedstawiciele różnych instytucji i organizacji z terenu Nałęczowa i Lublina.
  Uroczystość rozpoczęła się modlitwą i zapaleniem znicza
  przy pomniku upamiętniającym Papieża Jana Pawła II w Parku Zdrojowym,
  którą poprowadził zaprzyjaźniony ksiądz Kanonik Leszek Berezecki.
  Część oficjalna i artystyczna odbyła się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.
  Po wystąpieniu zaproszonych gości, rozpoczęła się część artystyczna w której zaprezentowały się:
  - Zespół Śpiewaczy NIEZAPOMINAJKAndziałający przy Związku Emerytów i Rencistów w Nałęczowie
  - grupa SYMPATYCZNI z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Nałęczowa z tańcem
  - grupa teatralna MAGUTAnz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Poniatowej ze spektaklem „Ale Kino”,
  - grupa teatralna MISZ MASZze Specjalnego OśrodkanSzkolno-Wychowawczego w Kęble ze spektaklem „Mały Książę”
  - zespół muzyczny działający przy Środowiskowym OśrodkubWsparcia Pinokio.
  Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
  Uroczystościom towarzyszyła twórczość osób niepełnosprawnych.


 • Kiermasz wielkanocny

  W niedzielę 13 marca 2016, pod kościołem parafialnym w Nałęczowie
  oraz pod Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury uczestniczyliśmy w kiermaszu wielkanocnym
  podczas którego sprzedawaliśmy prace wykonane przez Naszych Uczestników.
  Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej działalności.


  KRS 0000241373


  Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku
  na cele statutowe naszego stowarzyszenia.
  Dzięki Państwa wsparciu nadal będziemy prowadzić rahabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościa intelektualną.


  Zebrane pieniądze będą wkładem własnym do zakupu nowego samochodu.

  Stowarzyszenie rehabilitacją obejmuje 31 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  pomagając im pokonywać bariery społeczne współczesnego świata.
  Prowadzona rehabilitacja społeczna pomaga kształtować pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych,
  a rehabilitacja zawodowa kształtuje w osobach niepełnosprawnych
  świadomość pracy i dostosowania sie do rynku pracy.

  pomóżcie nam pomagać
  Akcja "Nowy samochód"
 • Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - OPP