Projekt o charakterze rekreacyjnym, integracyjnym, kulturowym


Projekt zrealizowany przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

dofinansowany przez Województwo Lubelskie
„Święto Pieczonego Ziemniaka”

„Święto pieczonego ziemniaka” to spotkanie integracyjne będące zakończeniem realizowanego projektu.
Podczas spotkania uczestnicy projektu zaprezentowali tańce
nauczone podczas trwających od czerwca warsztatów tanecznych.
Tańce przedstawione to: walczyk lubelski, trojak, polka. Zaprezentowała się również grupa wokalna.
Artyści otrzymali brawa i gratulacje od wszystkich obecnych.
W trakcie spotkania odbywały się konkursy:
na wieniec dożynkowy, poszukiwanie ziemniaków, strzelanie z łuku do belki siana.
Również odbył się pokaz układania i rozpalania ogniska
w którym upieczone zostały ziemniaki odnalezione w konkursie.
Chętni bardzo angażowali się w trwające konkursy i zabawę.
18 września grupa beneficjentów projektu uczestniczyła w warsztatach
„Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu” w Muzeum Wsi Lubelskiej
z zakresu przygotowania tradycyjnego wiejskiego pożywienia.
Grupa obserwowała proces wytwarzania np. mąki, podpłomyków, ugniatania prosa.
Również mieli możliwość spróbowania prać na tarze, wytwarzać bukiety i wianuszki.

i następne.
Kolejne zajęcia....

Kolejnym etapem realizacji projektu w przybliżeniu tradycji, zwyczajów i obrzędów regionu lubelskiego
oprócz zajęć tanecznych będzie udział uczestników projektu w warsztatach
„Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu” organizowanych przez Muzeum Wsi Lubelskiej
z zakresu przygotowania tradycyjnego wiejskiego pożywienia.

i pierwsza prezentacja:

pierwsze mierzenia i przymiarki....
relacja z pierwszego spotkaniaW trakcie pierwszych i kolejnych zajęć uczestnicy projektu
zapoznawali się z krokiem walczyka lubelskiego
przygotowując się do pierwszych występów.
Projekt o charakterze rekreacyjnym, integracyjnym, kulturowym
zlokalizowany jest na terenie miasta Nałęczów.
Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia odbywają się
w sali widowiskowej Internatu Zespołu Szkół przy ul. Spółdzielczej 17
Projekt ma na celu przybliżenie i podtrzymywanie tradycji, zwyczajów i obrzędów regionu lubelskiego
oraz integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.
Rozpoczął go cykl spotkań o charakterze tanecznym,
w czasie których uczestnicy projektu nabędą umiejętności
z zakresu tańca ludowego, zabaw i przyśpiewek regionu lubelskiego.


powrót