Sprawozdanie z działalności
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne - 2016r.

Sprawozdanie finansowe - 2016r.

bilans
informacja do bilansu
informacja ogólna
rachunek wyników


Od roku 2011 sprawozdania wypełniane są on-line na stronach Ministerstwa.
Powstała również baza opublikowanych sprawozdań, należy wpisac nr KRS 0000241373 lub nazwę stowarzyszenia.

Nasze sprawozdania można znależć tu:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search