Sprawozdanie z działalności
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne - 2017r.

Sprawozdanie finansowe - 2017r.

bilans
wprowadzenie
informacja dodatkowa
rachunek wyników


Od roku 2011 sprawozdania wypełniane są on-line na stronach Ministerstwa.
Powstała również baza opublikowanych sprawozdań, należy wpisac nr KRS 0000241373 lub nazwę stowarzyszenia.

Nasze sprawozdania jest dostępne tu:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search