Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSCh15 czerwca 2018 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSCh.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Sprawozdanie merytoryczne - 2017r.

Sprawozdanie finansowe - 2017r.

bilans
wprowadzenie
informacja dodatkowa
rachunek wyników


Nasze sprawozdania jest dostępne również na stronie Ministerstwa:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

Odbyły się wybory na kolejną kadencje dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Przez następne 2 lata Zarząd będzie pracował w składzie:

Prezes: Magdalena Agnieszka Stasiak-Toruń
Wiceprezes: Agnieszka Monika Wiślińska-Kruk
Sekretarz: Katarzyna Magdalena Goździuk-Dziwina
Skarbnik: Jolanta Hładki
Członek Zarządu: Anna Szymczyk

Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodnicząca: Anna Gugała
Zastepca: Marta Rzeszot
Sekretarz: Józefa Glos

Podczas spraw bieżących powitano nowych Członków. Obecnie Stowarzyszenie liczy 58 osób.

Miło nam poinformować iż ksiądz Lesław Berezecki oficjalnie został mianowny przez
Arcybiskupa Archidiecezji Lubelskiej Stanisława Budzika na duszpasterza naszego Warsztatu.

Na tym spotkanie zakończono.

powrót