Sprawozdanie z działalności
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne - 2018r.

Sprawozdanie finansowe - 2018r.

bilans
wprowadzenie
informacja dodatkowa
rachunek wyników


Od roku 2018 sprawozdania wypełniane są on-line na stronach Narodowego Instytutu Wolności.
Powstała również baza opublikowanych sprawozdań, należy wpisac nr KRS 0000241373 lub nazwę stowarzyszenia.

Nasze sprawozdania jest dostępne tu:

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/