Sprawozdanie z działalności
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne - 2011r.

Sprawozdanie finansowe - 2011r.

bilans
informacja
rachunek wyników