Sprawozdanie z działalności
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego za rok 2012, 2013, 2014, 2015

Od roku 2011 sprawozdania wypełniane są on-line na stronach Ministerstwa.
Powstała również baza opublikowanych sprawozdań, należy wpisac nr KRS 0000241373 lub nazwę stowarzyszenia.

Nasze sprawozdania można znależć tu:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Searchstrona główna