Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

W niedzielę, 11 września w Nowym Gaju odbyło się XII Spotkanie Integracyjne członków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.

Mimo pochmurnego oraz deszczowego dnia na uroczystość przybyło wielu gości spośród naszych rodzin oraz przyjaciół. Spotkanie otworzył występ grupy wokalnej „Sympatyczni”, która zaprezentowała wiązankę piosenek ludowych. Odbyła się także zabawa taneczna przy wspaniałej muzyce, którą prezentował zespół „Voyage”. Uczestnicy Integracji mieli także okazję do wzięcia udziału w konkursach, w których były przewidziane nagrody. Świetną atrakcją okazało się także malowanie twarzy nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Bardzo dziękujemy naszym, wspaniałym sponsorom, dzięki którym Integracja mogła się odbyć:

1. Masarnia M.Z. Kruk Maria Kruk,

2. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mini – Mas Marek Bojanowski,

3. Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji,

4. Maria i Piotr Krakowiak,

5. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie.

Dziękujemy także wszystkim za wspólną zabawę!

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content