Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

19 czerwca w siedzibie NSCh odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia. Odczytane zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne. Komisja Rewizyjna również przedstawiła sprawozdanie ze swojej dzielności oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Udzieliło absolutorium Zarządowi jednogłośnie. Przyjęto 3 nowych Członków.

Skład Zarządu pozostał bez zmian:

Prezes: Magdalena Stasiak-Toruń

Wiceprezes: Agnieszka Wiślińska-Kruk

Sekretarz: Katarzyna Goździuk-Dziwina

Skarbnik: Jolanta Hładki

Członek Zarządu: Anna Szymczyk

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Marek Zuchniarz

Z-ca Przewodniczącego: Anna Gugała

Sekretarz: Barbara Czapla

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content