Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w okresie od 23.08.2021r do 10.12.2021r. będzie realizowało zadanie publiczne pt.  „Twórczość osób z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID 19- kalendarz 2022”. Projekt wspófinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZR/2/PFRON/2021 na wsparcie zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zadanie będzie polegało na wydaniu 500 sztuk kalendarzy na rok 2022, przedstawiających prace artystyczne wykonane podczas zajęć rehabilitacyjnych w trudnym czasie pandemii COVID -19 z osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie, przy ul. Spółdzielczej 17a oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Poniatowej przy ul. Fabryczna 16c.

Upowszechnienie prac artystycznych uczestników WTZ w formie kalendarzy pozwoli na szerszy odbiór twórczości osób z niepełnosprawnością, obecnie pracujących w trudnych warunkach dystansu społecznego, co przyczyni się do zmniejszenia ich poczucia izolacji społecznej i podkreślenia faktu ,że w trakcie trwającej pandemii osoby z niepełnosprawnością w dalszym ciągu wykonują swoją prace. Celem zadania jest również rozwój osobisty osób uczestników Warsztatów, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na walory artystyczne ich sztuki. Działania zaproponowane w zadaniu publicznym przyczynią się do propagowania arteterapii, jako skutecznej formy rehabilitacji i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i kulturalnym.

Osoba do kontaktu: Magdalena Stasiak-Toruń, tel. 507 445 713,

081 50 15 106,                                  

                                e-mail wtz.naleczow@wp.pl

                              

Pracownie

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content