Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Dnia 9 września 2020r Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne podpisało z Powiatem Puławskim umowę o przekazanie środków finansowych na realizację projektu „Przeciwdziałanie degradacji WTZ poprzez zakup nowych sprzętów i dostosowanie do istniejących możliwości technicznych infrastruktury komputerowej placówki” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F”.

Udział w projekcie pozwolił Stowarzyszeniu na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. NSCh otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80% wartości projektu pod warunkiem zebrania wkładu własnego. Stowarzyszenie  jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada ograniczone środki finansowe pochodzące z głównie z dotacji celowych, składek członkowskich bądź darowizn, bez pomocy nie zgromadziłoby niezbędnych do przystąpienia do projektu środków. Wkład własny niezbędny do realizacji projektu Nałęczowskie Stowarzyszenie  zebrało dzięki życzliwości sponsorów:

Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters z zakładem produkcyjnym przy ul. Kol. Bochotnica 5 w Nałęczowie, producent naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji, 24-150 Nałęczów,  ul. 1 Maja 12

Sponsorzy przekazali Nałęczowskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu kwotę większą niż wkład własny wymagany do realizacji projektu „Przeciwdziałanie degradacji WTZ poprzez zakup nowych sprzętów i dostosowanie do istniejących możliwości technicznych infrastruktury komputerowej placówki” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F”. Za przekazane środki Zarząd Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego zakupił dodatkowo 2 laptopy na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Pracownie

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content