Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Zmiana siedziby Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego

Informujemy, iż na podstawie uchwały Zarządu NSCh, z dniem 16 sierpnia 2019 zmianie uległ adres siedziby Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej na ulicę Spółdzielczą 17a, 24-150 Nałęczów (budynek po dawnym gimnazjum, pietro I i II).

Dnia 9 września 2020r Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne podpisało z Powiatem Puławskim umowę o przekazanie środków finansowych na realizację projektu „Przeciwdziałanie degradacji WTZ poprzez zakup nowych sprzętów i dostosowanie do istniejących możliwości technicznych infrastruktury komputerowej placówki” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F”. Udział w projekcie pozwolił Stowarzyszeniu na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. NSCh otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80% wartości projektu pod warunkiem zebrania wkładu własnego. Stowarzyszenie  jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada ograniczone środki finansowe pochodzące z głównie z dotacji celowych, składek członkowskich bądź darowizn, bez pomocy nie zgromadziłoby niezbędnych do przystąpienia do projektu środków. Wkład własny niezbędny do realizacji projektu Nałęczowskie Stowarzyszenie  zebrało dzięki życzliwości sponsorów:

Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters z zakładem produkcyjnym przy ul. Kol. Bochotnica 5 w Nałęczowie, producent naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji, 24-150 Nałęczów,  ul. 1 Maja 12

Sponsorzy przekazali Nałęczowskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu kwotę większą niż wkład własny wymagany do realizacji projektu „Przeciwdziałanie degradacji WTZ poprzez zakup nowych sprzętów i dostosowanie do istniejących możliwości technicznych infrastruktury komputerowej placówki” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F”. Za przekazane środki Zarząd Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego zakupił dodatkowo 2 laptopy na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dnia 27 listopada 2020 r. odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Soni z Poniatowej. Ze względu na pandemię koronawirusa Przegląd miał zupełnie inną formę niż dotychczas. Mianowicie odbył się online. Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję obejrzenia na youtube.pl nagrań swoich występów w kategorii: wokal, taniec, poezja, taniec i piosenka.
Nasza grupa wokalno – taneczna „Sympatyczni” zaprezentowała tańce średniowieczne. Miło było przypomnieć sobie ten występ 🙂
Mimo, że to wydarzenie miało zupełnie inną formę, było równie ciekawe i ekscytujące.

W okresie od 1 września do 30 listopada 2020r Warsztat Terapii Zajęciowej  w Nałęczowie uczestniczył  w programie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach programu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych WTZ powierzył Nałęczowskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu grant w wysokości 8 316,00 zł. na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednia pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.