Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie działa od 1 lipca 1997r.
Powstał przy Zakładzie Pracy Chronionej Resta Kirby SA a kierownikiem była wówczas Holenderka p. Elisabeth van Leeuven-Jaremek.
Działalność swą rozpoczynał w odrestaurowanej, stanowiącej przykład drewnianej zabudowy Nałęczowa, willi „Słonecznej” przy ulicy T. Kościuszki 4.
Wówczas rehabilitacja zawodowa przebiegała w 3 pracowniach:

Gospodarstwa Domowego

Poligraficzno- Introligatrskiej

Rękodzieła i Uzdolnień Twórczych.

Początkowa praca przebiegała w dość trudnych warunkach konieczne wówczas było np. usuwanie gruzu, do czego zaangażowani byli prawie wszyscy.
W 2005 r. zarejestrowane zostało Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
które w 2006 r. przejęło prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie.
W grudniu 2005 powstała pracownia artystyczna a w 2006 r. pracownia ceramiczno-wikliniarska.
Obecnie działa również pracownia ogrodniczo-florystyczna która powstała w 2013 r.
W latach 2017-2019 Zarząd Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego podjął działania w celu zmiany siedziby Warsztatu na większy.
Udało się w 2019r. od Władz Gminy Nałęczów pozyskać większą część budynku po dawnym Gimnazjum w Nałęczowie polepszając tym samym jakość, komfort i higienę pracy.
Do adaptacji, odświeżania i dostosowania do naszych potrzeb zaangażowani byli Uczestnicy i ich Rodziny oraz Pracownicy.
Dzięki ogromnej pracy, w grudniu odbyła się uroczysta Wigilia wraz z poświęceniem nowego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie.
Duży budynek dał możliwość otwarcia nowej pracowni – p. umiejętności społecznych, która zaczęła działać również w grudniu 2019r.

Pracownie

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content