W naszym WTZ-cie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia i Testów ze Świdnika. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie istniejących na rynku nowych urządzeń i technologii ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym. Zaprezentowane zostały technologie asystujące w takich obszarach jak: komunikacja, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby. Były to min: powiększalniki, linijki brajlowskie, specjalistyczne przyciski, klawiatury, oprogramowania. OWiT jest miejscem, gdzie wyżej wymienione urządzenia można wypożyczać bezpłatnie. Spotkanie skierowane było do uczestników, rodziców i pracowników. Więcej informacji na stronie OWiT https://owit.sosw.eu/.

Tekst redagował Łukasz Samiec