Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Zmiana siedziby Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego

Informujemy, iż na podstawie uchwały Zarządu NSCh, z dniem 16 sierpnia 2019 zmianie uległ adres siedziby Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej na ulicę Spółdzielczą 17a, 24-150 Nałęczów (budynek po dawnym gimnazjum, pietro I i II).

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym:

ul. Spółdzielcza 17a
24- 150 Nałęczów
tel. : 81 50 15 106

Numery wewnętrzne:

Biuro: 105
Sala Zebrań: 106
Księgowość: 104
Pracownia Gospodarstwa Domowego: 101
Świetlica: 102
Pracownia Poligraficzno – Introligatorska: 115
Gabinet Pielęgniarki: 114
Gabinet Psychologa: 113
Pracownia Umiejętności Społecznych: 112
Sala Rehabilitacyjna: 201
Pracownia Ogrodniczo-Florystyczna: 210
Pracownia Rękodzieła i Uzdolnień Twórczych: 209
Pracownia Artystyczna: 208
Pracownia Ceramiczna: 202

Adresy emailowe pracowników:

Kierownik WTZ – Magdalena Stasiak – Toruń: wtz.naleczow@wp.pl

Agnieszka Mazurek: mazurekwtznaleczow@wp.pl

Agnieszka Wójcik: wojcikwtznaleczow@wp.pl

Joanna Gruczek: jgruczekwtznaleczow@wp.pl

Katarzyna Frątczak: kfratczakwtznaleczow@wp.pl

Katarzyna Goździuk – Dziwina kdziwinawtznaleczow@wp.pl

Barbara Rzepka: brzepkawtznaleczow@wp.pl

Elżbieta Sandecka – Skórska: eskorskawtznaleczow@wp.pl

Anita Warda: awardawtznaleczow@wp.pl

Bogusława Brylska- Rejmak: bbrejmakwtznaleczow@wp.pl

Monika Głowacka: mglowackawtznaleczow@wp.pl

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content