Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

zajęcia dotyczące zdrowia i higieny

Zajęcia dotyczące zdrowia i higieny mają na celu usamodzielnienie
w zakresie kształtowania podstawowych nawyków higienicznych, takich jak:
mycie rąk, zębów, kąpiele całego ciała, czynności higieniczne związane z menstruacją.
Ważne jest pobudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia
i systematyczne pogłębienie wiedzy o własnym organiźmie.
Należy również kształtować umiejętności np:
dbanie o czystość odzieży, obuwia, obcinanie paznokci.
Zajęcia mają charakter pogadanek i zajęć praktycznych.

zajęcia psychospołeczne

Do jednych z głównych zadań psychologa w wtz należy prowadzenie zajęć z uczestnikami.
Zajęcia odbywają się w grupach, mają charakter:

 • zajęć psychospołecznych,
 • zajęć reedukacyjnych.
  W ramach zajęć psychospołecznych poruszane są tematy
  funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ramach trzech podstawowych sfer:
  poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej i relacji interpersonalnych.
  Podejmowane problemy to między innymi:
  -znajomość własnych stanów emocjonalnych i umiejtności ich wyrażania
  w sposób społecznie akceptowany,
 • nauka zachowań asertywnych,
 • nauka znoszenia frustracji potrzeb i rozładowywania napięć,
 • podnoszenie sprawności w zakresie komunikacji międzyosobowej, znajomość zasad komunikacji,
 • pogłębianie wiadomości dotyczącej własnego ciała, płci,
 • znajomość typów relacji damsko-męskich,
  różnych rodzajów i poziomów bliskości między ludźmi,
 • pogłębianie samoświadomości, poczucia własnej tożsamoci,
 • nauka obowiązujących zachowań społecznych, znajomości i przestrzegania norm i zasad,
  oraz wiele innych problemów.
  Zajęcia reedukacyjne obejmują:
 • ćwiczenia umiejętności pisania i czytania,
 • ćwiczenia dokonywania prostych rachunków,
 • kształtowanie pojęcia czasu, nauka korzystania z zegarka,
 • zdobywanie prostych wiadomości z dziedziny biologii, geografii, historii.
  Uczestnicy i rodzice mają również możliwość
  indywidualnych rozmów i konsultacji.

rehabilitacja ruchowa

Uczestnicy wtz biorą udział w zajęciach ruchowych organizowanych
w sali rahabilitacyjnej, w terenie, na świeżym powietrzu oraz na basenie.
Mają na celu:

 • usprawnianie ruchowe,
 • stosowaninie ćwiczeń ogólnorozwojowych, leczniczych,
 • doskonalonie ruchów naturalnych (biegi,skoki,rzuty),
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • wdrażanie do czynnego wypoczynku,
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej uczestników,
 • utrwalenie nawyków higieniczno-zdrowotnych,
 • nauka poruszania się w terenie,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz indywidualnej,
 • respektowanie zaleceń, reguł, przepisów,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • hartowanie organizmu.
  W ramach zajęć uczestnicy są przygotowywani
  do udziału w zawodach międzywarsztatowych, lekkoatletycznych, turnieju tenisa stołowego.

spotkania z księdzem

Spotkania z zaprzyjaźnionym księdzem odbywają się co 2 tygodnie
w warsztatach lub w pobliskiej, zabytkowej kaplicy.
Zajęcia mają charakter dyskusji na różne, ważne dla uczestników tematy,
często związane są z przypadającymi świętami lub wydarzeniami
np. Świeto Zmarłych, Boże Narodzenie, październik jako miesiąc różańcowy.
Dwa razy do roku jako społeczność warsztatowa
uczestniczymy we Mszy Świętej a chętni korzystają z Sakramentu Spowiedzi.

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content