Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

19 czerwca w siedzibie NSCh odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia. Odczytane zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne. Komisja Rewizyjna również przedstawiła sprawozdanie ze swojej dzielności oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Udzieliło absolutorium Zarządowi jednogłośnie. Przyjęto 3 nowych Członków.

Skład Zarządu pozostał bez zmian:

Prezes: Magdalena Stasiak-Toruń

Wiceprezes: Agnieszka Wiślińska-Kruk

Sekretarz: Katarzyna Goździuk-Dziwina

Skarbnik: Jolanta Hładki

Członek Zarządu: Anna Szymczyk

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Marek Zuchniarz

Z-ca Przewodniczącego: Anna Gugała

Sekretarz: Barbara Czapla

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne otrzymało dofinansowanie na realizacje projektu „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”

Zadnie skierowane jest do grupy 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i
umiarkowanym, w tym 13 osób z zaburzeniami psychicznymi, posiadających aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących powiat
puławski, opolski, lubelski-ziemski.
Zadanie publiczne „ Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” będzie
polegało na uczestnictwie w różnorakich formach rehabilitacji i aktywnego spędzania czasu m.in:
zajęcia na basenie, hipoterapia, udział w warsztatach doskonalenia umiejętności manualnych –
wylepianie kogutów, wykonywanie form szklanych oraz rozwijających kreatywność i wyobraźnię
oraz w zajęciach tanecznych, wyjściach na seanse filmowe do kina.

Projekt jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne otrzymało dofinansowanie na realizacje projektu „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” – „Twórczość osób z niepełnosprawnością – kalendarz 2025”

Zadanie publiczne „Twórczość osób z niepełnosprawnością – kalendarz 2025” będzie polegało na
wydaniu 500 sztuk dwunastokartkowych kalendarzy planszowych A3 , na rok 2025,
przedstawiających prace artystyczne wykonane w różnych technikach przez osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym podczas zajęć rehabilitacyjnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Poniatowej.

Projekt jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Podczas tegorocznego karnawału bawiliśmy się wspólnie z Uczestnikami z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Puławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Klimat karnawałowy – były błyszczące dekoracje, oświetlenie dyskotekowe, na stołach słodkie przekąski a świetną zabawę zapewnił nam DJ-ej który puszczał różne utwory piosenek. Opinie na temat zabawy:

Zabawa karnawałowa w zaprzyjaźnionym WTZ w Puławach. Uczestnicy bawili się z uczestnikami i kadrą, zabawa była udana, jesteśmy zachwyceni przyjściem i poczęstunkiem. Zabawę prowadził DJ-ej puszczając bardzo fajną muzykę.”/ Mateusz Hołody

Dnia 25.01.2024 r. wybraliśmy się na dwa busy do Puław na zabawę karnawałową. Na zabawie karnawałowej było bardzo fajnie, poznaliśmy nowe osoby. Było dobre jedzenie, miła zabawa. Wróciliśmy do domu w dobrych nastrojach.”/ Paweł Wrześniewski

Zostaliśmy zaproszeni do wspólnego kolędowania przez Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble, gdzie wraz z uczniami i zespołem „Babki z nad Bystrej, śpiewając kolędy powróciliśmy do klimatu świąt Bożego Narodzenia.

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content